Nöbet ertesi izin dilekçesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün tıp fakülteleri başhekimlerine ve hocalara seslenerek Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği’nde yer alan 11. ve 41. Maddelerini hatırlatarak nöbetlerin yönetmeliği uygun biçimde düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Birçok fakülte ve hastanede asistan hekimler nöbet şartlarının iyileşmesi için başhekimlik ve dekanlıklara dilekçeler yazıyor. İşte nöbet ertesi izin dilekçe örneği:

 

 

             ............. ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA / BAŞHEKİMLİĞİNE / REKTÖRLÜĞÜNE

 

........... tarihinden itibaren .............. hastanesinin .......... bölümünde asistan doktor olarak çalışmaktayım. Asistanlık sürecindeki yoğun nöbet programı ve nöbet ertesi çalışma düzeni nedeniyle oldukça zor çalışma şartlarına sahibim.

 

Nöbet, mesai ve genel çalışma saatlerinin kanunlar çerçevesinde düzenlenmesi hakkında:

 

 1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 24’üncü maddesinde; “Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette tahdidine ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır” denilmektedir.

 

 1. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 7’inci maddesinde; “Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin adil ve elverişli çalışma koşullarından yararlanmak hakkını kabul ederler. Bu hak özellikle şunları güvence altına alır:... (b) Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları;... (d) Dinlenme, boş zaman, çalışma saatlerinin makul ölçülerde sınırlanması, ücretli dönemsel tatiller ve resmi tatillerde ücret verilmesi” hükümleri yer almaktadır.

 

 1. Anayasamızın ‘’Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı’’ başlıklı 50’inci maddesinde; “... Dinlenmek çalışanların hakkıdır ...’’ hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Anayasamızın 18’inci maddesinde “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır...” hükmü düzenlenmiştir.

 

 1. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 41. Maddesinde  “...e) Gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez.” İbaresi yer almaktadır.

 

 1. İş kanunu çerçevesinde günlük 7,5 saatten fazla çalışma sınırlaması ve nöbetli çalışmalarda en fazla 14 saat çalışma esas alınır.

 

Yukarıdaki kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatlar dikkate alındığında çalışma saatlerimiz ve koşullarımız hukuk sistemimizin en üstünde bulunan kanunlar çerçevesinde belirlenmelidir.

24 saat nöbet, devamında yaklaşık 10-12 saat gündüz mesaisi de eklendiğinde kesintisiz 36 saat çalışmaktayız. Bu kadar uzun süre çalışmak hem hasta güvenliği hem de çalışan sağlığı açısından tehlike arz etmektedir.

Nitekim 23 Ekim 2021 Cumartesi günü uykusuz geçen bir nöbet sonrası meslektaşımız Dr Rümeysa Berin Şen hanım arabada uyuyakalması sonucu gerçekleşen kazada hayatını kaybetmiştir. Benzer şekilde bu risk bu şekilde çalışan herkes için mevcuttur.

Kaza sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu elim hadisenin tekrarlanmaması için bir çok tıp fakültesinde nöbetlerin yönetmeliğe uygun şekilde uygulanması için harekete geçildiğini vurgulamış ve bunun yaygınlık kazanmasını temenni etmiştir

Benzer elim hadiselerin tekrar yaşanmaması evrensel insani çalışma standartlarına uygun bir çalışma şekli için çalışma koşullarımızın kanun çerçevesinde düzenlenmesini, nöbet sonrasında dinlenme süresinin uygulanmasını talep ediyorum.

 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.
 

Bazı üniversite ve fakülteler, asistan hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda ilk adımı atarak asistan hekimlerin nöbet saatlerinin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi konusunda düzenlemelere gitti.


İşte nöbet koşullarını insani şartlarda yürüten fakülte ve hastaneler:
 

 • İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 •  Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 •  Bursa Yüksek İhtisas EAH Dahiliye
 •  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 •  Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümleri
 • Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Sancaktepe EAH Nöroloji