Sağlık Bakanı Koca: Türkiye, ABD'den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumunda

Bakan Koca, HIMMS 20 Eurosia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada "Türkiye, ABD'den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumundadır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, ABD'den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumunda olduğunu söyledi.

Bakan Koca, HIMMS 20 Eurosia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı'nın açılışına video konferans yöntemiyle katıldı.

Bu yıl hedeflerin daha ortak konuların neredeyse tek bir gündem çevresinde toplandığını belirten Koca "31 Aralık 2019'tan itibaren farklı bir dünyaya uyandık. Bundan sonra normlarımız da normallerimiz de bu farklı dünyaya göre değişecek. İnsanlık, tarih boyunca pek çok doğal afeti, kıtlığı, kuraklığı, salgın hastalıkları atlattı. İklim değişikliğinin etkilerini yaşadı. Ancak her durumdan daha da güçlenerek çıktı." dedi.

Bakan Koca, bugün tüm insanlığı tehdit eden yeni tip koronavirüsün (Covid-19) insanlığın kendini güçlü hissettiği bir dönemde ortaya çıktığına işaret ederek "İnsanlık eriştiği teknolojik güçle her şeyi kontrol edebilir, her yere erişebilir olduğu fikrine kapılmışken, en ileri teknolojiyle bile görüntülenmesi çok zor olan, kendi başına hayatiyetini bile sürdüremeyen bir varlık, insanlığı tehdit eder hal aldı. Tüm dünya olarak, bilgi birikimimizle, eriştiğimiz teknoloji imkanlarıyla bu basit varlığa karşı topyekun bir savaş veriyoruz. Daha önceki salgınlara göre avantajlarımız ve dezavantajlarımız var. Küreselleşen dünyadaki hareketliliğin engellenemeyişi belki de en büyük dezavantajımız. En büyük avantajımız ise eriştiğimiz tıbbi teknoloji ile bilişim ve iletişim altyapısı." ifadelerini kullandı.

Pandemiyle mücadelede elektronik yollarla yapılabilen bilgi paylaşımının ortak akıl geliştirmede önemli rol oynadığına dikkati çeken Koca, dünyanın bir köşesinde yapılan aşı geliştirme çalışmasının her detayının neredeyse anlık olarak paylaşılabildiğini, geri bildirimler verilebildiğini ve bilgilerin paylaşılabildiğini söyledi.

"RİSKLİ VAKALARIN İZLENMESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN DESTEĞİYLE SAĞLANDI"

Koca, kongrenin ana temasının hastane bilgi yöntemleri olsa da pandeminin aslında birinci basamak sağlık hizmetleri ile hastane sağlık hizmetlerinin entegre olmasının sağlık hizmet sunumunda ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bilişimin kullanılması, sağlık yönetimini ve sağlık hizmet sunumunu tamamen değiştirmiş durumda. Veriye dayalı yönetim, hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve nihayet verimlilik arayışları bu zeminde hayat bulmuştur. Ülkemizin bu alanda göstermiş olduğu ilerleme ise birçok yönüyle dünyaya örnek olabilecek mahiyettedir.

Türkiye'de Covid-19 vakalarının sahada tespiti, evlerde takibi, ilaçlarının evlere kadar bırakılması, sağlık durumlarında değişiklik olanların hastaneye nakillerinin yapılması bilişim sistemlerinin yardımıyla çok kolay bir şekilde yürütülebilmiştir. Riskli vakaların toplum içinde hareketlerinin izlenebilmesi ve engellenebilmesi yine bilişim sistemlerinin desteği ile mümkün olmuştur. Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin oluşturduğu bilgilerin merkezden izlenebilmesi sayesinde neredeyse her hastanın seyri tek tek izlenebilmiştir. Pandeminin geniş bölgelerdeki haritalardan bireysel adreslere kadar takibi ve risk analizlerinin yapılabilmesi bilişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanımıyla mümkün olabilmiştir."

Sağlık Bakanlığı olarak sağlık bilişimi alanındaki çalışmalara hem önder hem de destek olma kararlılığında olduklarının altını çizen Bakan Koca, Türkiye'nin Sağlık Bilgi Yönetim Sistemlerinde ulaştığı noktanın, tecrübelerin ve belli standartlar çerçevesinde rekabete açık olarak yürütülen projelerin sonucu olduğunu söyledi.

Yerli denilebilecek pek çok sağlık yazılımına sahip bir ülke olmakla övündüklerine işaret eden Koca, sağlık alanında ulusal çapta, Türkiye'nin büyüklük ve nüfusuna sahip pek çok ülkenin ancak hayal edebileceği bir dijital ortam oluşturduklarını aktardı.

"SAĞLIK HİZMETİNİN ARTIK ALIŞILDIK KURALLARLA YÜRÜTÜLEMEYECEĞİ AŞİKARDIR"

Koca, kurulan sistemlerin etkinliğini pandemi sayesinde bir kez daha test ettiklerine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her geçen gün artan bir katılımla, vatandaşlarımızın tamamının sağlık verilerini saklayabilecek ve işleyebilecek düzeye erişmiş durumdayız. Bunu sağlığı geliştirmek, doğru sağlık politikaları oluşturabilmek ve sağlık harcamalarını optimum seviyede tutmak için bir fırsat olarak görüyorum. Sağlık hizmetinin bundan sonra artık alışıldık kurallarla yürütülemeyeceği aşikardır. Bilişimi dikkate almadan hizmetlerin planlaması ve yürütülmesi mümkün değildir. Hastaneler başta olmak üzere, sağlık hizmetleri artık geleneksel yöntemlerle yönetilemeyecek kadar karmaşık yapılar halini almıştır. Bu yapılar, 24 saat dinamik olarak çalışan, yaşayan organizmalar gibidir. Bu organizmaları ayakta tutabilmek, alt sistemlerin etkili iletişimini ve koordinasyonunu sağlamak, hemen tüm süreçlerde bilişim sistemlerinin etkin olarak kullanılmasıyla mümkündür."

Hastaneleri, bilgi sistemlerinden sadece idari ve mali amaçlar için değil, sağlık hizmet kalitesini artırmak için yararlanır hale getirdiklerini belirten Koca, bu düzeyi ölçmek için Bakanlık olarak HIMSS'in EMRAM ve O-EMRAM gibi modellerini kullanmayı tercih ettiklerini anlattı.

Koca, hastanelerin sağlık hizmet kalitesine ulaşmada bilgi ve teknolojiyi ne kadar etkin kullandıklarını ölçmeyi ve yeni hedeflerle bu düzeyi yükseltmeyi hedeflediklerini, ikinci amaçlarının ise Türkiye'nin elde ettiği başarıları uluslararası arenada göstermek ve tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanı Koca, konuşmasını şöyle tamamladı:

"HIMSS EMRAM kriterlerine göre Seviye 6 hastane sayımız 177, Seviye 7 (tam dijital) hastane sayımız ise 3'e ulaşmıştır. Ayrıca ağız diş sağlığı hastanelerimizden 10'u EMRAM-O Seviye 6, 3'ü ise Seviye 7 olarak belgelendirilmiştir.

Türkiye, ABD'den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumundadır. Bakanlık olarak bundan 7 yıl önce başladığımız bu süreçte hedefimiz, hastaneleri sadece teknolojik aletler ile donatmak değil, sağlık hizmet kalitesi ve hasta güvenliği için doğru bilgi ve teknolojinin gerektiği yerde ve en iyi şekilde kullanımını sağlamaktır.

Sadece sağlık alanında değil, tüm geleceğimiz bilişim alanında gerçekleştireceğimiz başarılarla şekillenecektir. HIMSS 20 Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarının yapacağı katkının önemine ve hayırlı olacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl hepinizi Avrupa ve Asya'nın köprüsü olan ülkemizde ağırlayarak gönül köprülerimizi yüz yüze tazelemeyi temenni ediyorum."

 

Etiketler
HIMMS 20 Eurosia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı
dijital hastane
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca