Türk Eczacıları Birliği ile Türk Tabipleri Birliği arasında tebrp protokolü imzalandı

Türk Eczacıları Birliği’ nin öz kaynakları ile hazırlanan ve ücretsiz olarak kullanıma sunulan tebrp uygulaması, eczacılık mesleğinin icra edildiği tüm alanları kapsayacak şekilde, eczacılar, eczane teknisyenleri ve mesleğe yeni katılacak öğrenciler için ilaç veri tabanı, farmasötik bakım asistanı ve güvenilir bir başvuru kaynağıdır. Tebrp uygulamasından, Türk Tabipleri Birliği’ne üye hekimlerin de ücretsiz olarak yararlanabilmesi için, Türk Tabipleri Birliği ile Türk Eczacıları Birliği arasında, 23.06.2021 tarihinde bir protokol imzalandı.

İmza törenine, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof.Dr. Rasime Şebnem Korur, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr.Vedat Bulut, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr.Alican Bahadır, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Hasan Buminhan Yavuz  ve Türk Eczacıları Birliği Bilgi Teknolojileri Birimi çalışanları katıldılar.

Törende ilk sözü alan TEB Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, 16 kişilik TEBRP yazılım ekibini tanıttı. Çalışmanın arka planında yer alan birikimden söz eden Çolak, TTB ile imzalanan bu protokolün iki meslek örgütü arasında yeni bir işbirliği olduğunun altını çizdi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da bu protokol ile hekimlerin çok önemli bir olanağa kavuştuklarını ifade etti ve tüm TTB üyeleri adına TEBRP ekibine teşekkürlerini iletti.

Protokol sayesinde TTB üyesi hekimler TTB kimlik kart numarası ile aşağıda yazılı bulunan verilere masaüstü/dizüstü bilgisayarları ve mobil aygıtlarından ücretsiz olarak ulaşabilecek, kullandıkları ilaçlar hakkında en güncel bilgileri alabilecekler:

  • İlaç, ara ürün, takviye edici gıda, tıbbi malzeme kategorilerinde 22.000’in üzerinde müstahzar,
  • 2.800’ün üzerinde aktif bileşen,
  • 26.000’in üzerinde müstahzar görseli,
  • 2004 yılından günümüze 200.000’e yakın fiyat hareketi,
  • 30.000’e yakın KÜB/KT/prospektüs,
  • 640.000’i aşkın etkin madde etkileşim verisi,
  • 7.500’e yakın etkin madde besin etkileşim verisi.

 

 

ECZ. ASIM EMRE BİÇER

 

KAYNAKLAR

https://www.teb.org.tr/news/9332/T%C3%BCrk-Tabipleri-Birli%C4%9Fi-ile-Birli%C4%9Fimiz-Aras%C4%B1nda-tebrp-Protokol%C3%BC-%C4%B0mzaland%C4%B1

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=7a86bf62-d434-11eb-b096-daf952ad6c18