"Terör boyutuna gelen şiddete karşı harekete geçmek"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette, bakıldığında en öne çıkan sebepler hasta memnuniyeti bahane edilerek yapılan usulsüz  taleplerdir. Sağlıkta kalite arttırmanın ana hedefi içi boşaltılmış hasta memnuniyeti olmamalıdır. Sağlıkta şiddeti görmezden gelmek, hekimlerin tükenişini hızlandırmaktadır. Şiddete karşı uygulanabilir, caydırıcı, ertelenmeyen cezalar acilen yasalaştırılmalıdır. 

İzmir' de yaşanan korkunç olayda 1 mm ile gencecik bir meslektaşımız belki de ölümden dönmüştür. Sebebi yine uygunsuz istek... Bağımlılık yapan ilacın uygun olmadığı halde yazılmasının istenmesidir. Gencecik bir hekim! Bir insan bir oğul bir abi bir müstekbal baba bir sağlık teröristi yüzünden ölüm ile burun buruna gelmiştir.

Biz hekimler işimizi aldığımız tıp eğitimine, etiğe ve kanunlara uygun şekilde yapmak istiyoruz. İlme, fenne ve mevzuatlara uyarak işimizi kurallarına uygun yapmak için uğraşıyoruz. Doğru davranıp bizlere karşı yanlış davranışlarla karşılaşıyoruz! Uygunsuz ilaç yazmak, mevzuatı olmayan raporları düzenlemek asla yapılabilir bir şey değildir. Rapor taleplerinin "Tek hekim kanaatidir" diye bir anlamsız, hukuksuz ve bilim dışı bir uygulama ile karşılanması beklenemez.

Son yıllarda artan şiddet ve iş yükü baskısı tükenişimizi  arttırıyor. Artmış sözel ve fiziksel şiddete karşın hala caydırıcı, uygulanabilir ve ertelemesiz cezalar içeren kanunun çıkartılmaması tükenişimizi hızlandırıyor. Medya ve sosyal medya üzerinden yapılan ön yargılı, hakarete varan yorumlar, aleni hedef göstermeler ve bunların görmezden gelinmesi tükenişimizi arttırıyor. 

184 SABİM bilgilendirme hattı şikayet merkezi gibi değil, amacına uygun olarak kullanılmalı ve halkımız sağlığı hakkında doğru bilgilendirilmelidir. Sağlık okur yazarlığı arttırılmalıdır. Acilen etkin, caydırıcı, uygulanabilir ve ertelemesiz cezalar içeren şiddet yasası çıkartılmalıdır. AHEF olarak bu konularda bir araya gelmek ve artık terör boyutundaki şiddete beraber etkin bir tepki koymak için sağlıkla ilgili tüm sivil toplum örgütlerinin ortak karar verip uygulaması gerektiğini düşünüyoruz.

Dr. Hacı Yusuf Eryazgan
AHEF Yönetim Kurulu Üyesi