Kayseri Tabip Odası Başkanı Per Medikritik’e konuştu: TTB’yi belli bir ekip yönetiyor, nispi temsil şart

Kayseri Tabip Odası Başkanı Per, Medikritik’e konuştu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdağan'ın geçtiğimiz günlerde meslek odalarının seçim sistemlerinin değişmesiyle ilgili yaptığı açıklama büyük ses getirdi. Seçim sistemlerinin değişiminin meslek gruplarına nasıl yansıyacağını ve yeni  önerileri Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin PER ile konuştuk.

 Tabip Odası bugünkü çizgisine nasıl geldi?

"Şöyle değerlendirelim: 2. Albdülhamit döneminde tıp fakülteleri açılmaya başladı. Daha sonra İstanbul’un işgali döneminde Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşları İstanbul’da Türk bayrağı açarak İstanbul’un işgaline başkaldırmışlardır. Bunun dışında Çanakkale Savaşı’nda, Sakarya’da, gidip dönmeyen şehitlerimiz var. Şu an 30-35 yıldır Türk Tabipler Birliği’ni belli bir ekip, belli bir grup yönetiyor. Bunun da tek sebebi, İstanbul’da 25-30 bin hekim olup, bunlardan ancak 5 bininin seçime katılmasıdır. 5 bin hekimin seçime katıldığı bir kongrede 3 bin 500 ya da 2 bin 500 oyla büyük kongrede 50 delegeyi Ankara’ya göndermesidir."

TTB her üyemiz oy kullanıyor diyor ama seçimlere katılım çok düşük. Hekimler meslek odalarına neden sahip çıkmıyor?

"Artık bu işlerle uğraşmak istemiyorlar. Meslek örgütlerini, başka gruplar sahiplendi. Bir dönem FETÖ’cüler, bir dönem bunlar... Mesleki örgütlerin dünyadaki gelişimine ayak uyduramadı. Sadece Türk hekimleri değil, Mimar Mühendisler Odası, Veterinerler Odası ya da Diş Hekimleri Odası için de benzer durum yaşandı. Pazar günü bir yere gidip mangalda et yemek varken bu sorumluluğu almıyor insanlarımız. Almayınca da şu an Türk Tabipler Birliği’nde olduğu gibi seçimleri açık arayla kazanıyorlar."

Sitem mi ediyorsunuz meslektaşlarınıza?

"Tabii tabii... Eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan döneminde bir yaklaştık, bir de Prof. Gazi Zorer'in döneminde grup olarak, birlik olarak hekim örgütleri bir araya geldik. Ama karşı tarafta büyük bir cephe var, 70-80 oyla İstanbul’dan geliniyor, 70-0 mağlup başlıyorsunuz. 70 oy, 10 tane Anadolu Tabip Odası demek! Böyle olunca da karşınızda büyük bir güruh var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde oda seçimleriyle ilgili bir değişiklikten bahsetti. Sizin önerileriniz nelerdir?

Tabip Odası seçimleriyle ilgili 2006-2008 yıllarında söylediğim gibi nispi temsil sisteminin getirilmesidir. En önemli noktalardan bir tanesi bu sistemdir.

SANDIĞA GİTME ORANI YÜKSELTİLMELİ

"Sandığa gitme oranı çok düşük, bunun önüne geçebilmek için üyelik zorunlu olmalı, cüzi bir yıllık aidat olmalı, bunlar çalıştığı kurumlar tarafından ödenmelidir. Bunun dışında katılımı arttırmak için bir kaç büyük hastaneye sandık koyulması önemlidir. Hekimler, Sağlık Bakanlığı ve TTB arasında sıkıştı.. Hekimlerin hakları konusunda bir adım ileri gidilmiyor. Özellikle şuan ki yönetimin TTB'de her dönem bu kadar farkla seçimleri kazanmasının sebebi, hekimler için yıllardır bir şeyler yapıyormuş gibi görünüp fakat gerçekte bunun böyle olmadığıdır. En önemli konular sandığa gitme oranını arttırmak ve nispi temsil sistemini kanunlaştırmaktır."

(Nispi temsil: seçime katılan her grubun aldığı oy oranına göre temsilci çıkarabilmesine, yönetimde temsil edilmesine dayanan seçim yöntemi.)