Sivas Tabip Odası Başkanı: Odalara üyelik zorunlu olmalı

Sivas Tabip Odası Başkanı Medikritik'e konuştu: Odalara üyelik zorunlu olmalı.

            Uzun yıllardan beri TTB Merkez Konseyi ve üye sayısı fazla olan birçok Tabip Odaları malumunuz olduğu üzere belli bir düşünceye sahip kesimin elindedir. TTB Merkez Konseyi’nin milli menfaatler konusundaki tutum ve davranışları, kamuoyu ve birçok meslektaşımızın nezdinde sıkıntı oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak da Tabip Odalarımız, hem üye yapmakta hem de üyeleri Tabip Odası bünyesinde tutmakta zorluk yaşamaktadırlar.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımız hariç Tabip Odası üyeliği gönüllülük esasına göredir. Hekimlerin üye olarak dahil edilmesindeki zorluklardan biri de budur. Örneğin; benim temsil ettiğim Tabip Odamızın etki alanında 2000’den fazla meslektaşım olmasına rağmen üye sayımız 390’dır. Seçimlere katılım oranı ise neredeyse her seçim % 23 ile % 30 arasında değişmektedir. Meslektaşlarımız maalesef oda seçimine katılmak yerine piknikte mangal yakmayı tercih etmektedir.

            Meslek odasına ‘‘örgüt’’ gözüyle bakan şu anki Merkez Konseyi ve aynı düşünceye sahip meslektaşlarımız; 14000 üyesi olan bir odanın hem üst kurul hem de yönetimini 3000 ile 3500 kişinin oy kullandığı bir seçimde temsil etme hakkına sahip olunacağını bildiklerinden ötürü tüm enerjilerini bu kanala aktarmaktadırlar. Mevcut Merkez Konseyi ile aynı görüşe sahip olmayan meslektaşlarımız ise yıllardan beri süregelen bu durumdan ötürü artık ‘‘Seçime gitsek de faydası olmuyor.’’ düşüncesi ile oda seçimlerinden iyice uzaklaşmışlardır.  

            Çözüm Önerileri:

1.      Diğer meslek gruplarında olduğu gibi mesleğini icra edecek hekimin mutlaka Tabip Odası kaydı istenmeli ve üyelik zorunlu hale getirilmelidir.

2.      Oda aidat ücretleri daha düşük tutularak üyelik biraz daha cazip hale getirilmelidir.

3.      Oy kullanma alanları çeşitlendirilmelidir. Örneğin hastanelerde nöbetçi olan üyelerimizin oy kullanabilmesi için sandıklar kurulmalıdır.

4.      Nispi temsil sistemi getirilip ‘‘Nasıl olsa bir şey olmuyor.’’ diyerek seçime katılmayan üyelerin de seçime katılması sağlanabilir ve daha adil bir seçim sonucuna ulaşılabilir.