"Yasa teklifi yetmez, bataklığı kurutalım"

Sağlıkta Şiddet yasa teklifine ilişkin tartışma başlatmıştık. Sizden gelen yazıları yayınlamaya devam ediyoruz.
Söz, Dr. Hikmet Çevik'te:


"Yeni Sağlıkta Şiddet yasası teklifi olumlu ancak şiddeti oluşturan ortam ortadan kalkmadan sorun çözülmez. Şiddet ortamı performans ücretlendirme sistemiyle desteklenen kışkırtılmış sağlık hizmeti talebinin oluşturduğu sistemdir. Bataklık ortadan kaldırılmalıdır.

Biliyoruz ki Sağlıkta Şiddet mevcut performans ücretlendirme sistemi ve kışkırtılmış sağlık hizmeti talebinin doğal bir sonucu. İdare, şiddeti, yukarıda özellikleri tarif edilen sağlık ortamının sürdürülmesini sağlamak için sağlık çalışanlarını "vatandaş sopası" ile kontrol altında tutmanın etkin bir yöntemi olarak kullanıyor.
Halihazırda covid salgını nedeniyle perfeormans sistemi belirsiz bir tarihe kadar askıda. Sonrasında da eski düzene dönmek kolay olmayacak. Sektörün genelinde önemli değişiklikler olması zaten bekleniyordu. Salgın hızlandırdı.
Bu değerlendirmeler ışığında Sağlıkta Şiddet sorununun çözümü noktasına çok yaklaşmış durumdayız. Bu yasa artık çıkmalıdır. Sağlıkta Büyük değişimlerin şafağındayız."