Telesağlıkta panorama

Pandemi süreciyle beraber isminde parlamaya yol açan tele sağlık uygulamalarının başlangıcı 1960’lara dayanmaktadır. Ülkemizde ise ciddi adımlarının 2000’li yıllardan sonra atıldığı görülen telesağlık uygulamaları, pandemi süreciyle beraber hastane ihtiyaçlarımızın giderilmesi noktasında adeta temeli oluşturmaya doğru gitmektedir. Öncesinde çok fazla rağbet edilmeyen bu uygulamalar pandemi ile birlikte adeta patladı diyebiliriz. Değerlendirmeye geçmeden kısaca tele sağlık ne amaçla kullanıldığını incelersek;

  • Telesağlık uygulamaları; bilgi erişimini kolaylaştırmak, fiziki mesafe sorununu kaldırmak, kronik hastalık izlemlerini yapmak, hastane bağımlılığını azaltmak vb. amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle sosyal izolasyon ve fiziki mesafe sorunu yaşayan kişiler için çok fazla uygundur.

Özel sağlık kurumlarında yatırımı bir yarış haline gelen bu uygulamalar için Sağlık Bakanlığı’nın da ciddi adımları mevcuttur. Bakanlık; tele sağlık için uzaktan görüntülü muayene hizmeti (https://dr.enabiz.gov.tr) kullanmaktadır.

Pandemi ile yatırımı adeta yarışa dönüşen bu uygulamalar, dünya üzerinde ciddi rağbet görmektedir.  ABD, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin ek bütçeler çıkarttığı bunun yanında farklı coğrafyadan farklı ülkelerinde bu adımlara katıldığı görülmektedir. 2021 Küresel Sağlık Trendleri Araştırma Raporu’nda;

  • Gana, Nijerya ve Uganda'da telesağlık kullanımında hızlanma görüldüğü,
  • Şili’de tele sağlık hizmetleri ve çevrimiçi ruh sağlığı hizmetlerinde artış olduğu belirtilmiştir.

Thinktech Teknolojik Düşünce Merkezi ‘İleri Sağlık Teknolojileri II-Türk Sağlık Sisteminde Dijitalleşme Sürecinin Karşılaştırmalı Analizi’ 2019 Eylül araştırma raporunda;

  • 2017’de küresel tele sağlık harcamalarının 40 milyar 820 milyon dolarken 2018’de 47 milyar 670 milyon dolara çıktığını ve bu rakamın 2023 yılında 132 milyar 350 milyon dolara çıkacağını belirtmiştir.

Bu raporların yanında Amerika Teletıp Birliği 2030 yılında ABD’deki sağlık hizmetlerinin yüzde 50’sinin sanal gerçekleştirileceği öngörüsünde bulunmuştur.

Hal böyleyken dünya üzerinde yarışa dönüşen bu uygulamaların gelecekte sağlık hizmetlerinin kalite belirlemesinin temelini oluşturacağı aşikardır. Ülkemiz için sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmanın yanında sağlık giderlerini düşürüp, sağlık turizmini olumlu etkileyecek bu uygulamalar için akademisyenlere, sağlık çalışanlarımıza ciddi sorumluluklar düşmektedir. Hep bahsettiğimiz yerlileşme ve millileşme için çok önem kazanacak bu konu hepimizden yüksek efor beklemektedir.  

 

Etiketler
Telesağlıkta