Turkovac artık her yerde, her basamakta

7.3.2022 tarihinden itibaren TurkoVAC aşısı artık aile sağlığı merkezlerinde uygulanabilecek. Faz 3 çalışmalarının halen devam ettiği ifade edilen, acil kullanım onayı Türkiye sınırlarında alınan TurkoVAC; ülkemizde de uygulanan mRNA aşısı gibi birleştirilmiş tek flakonda aynı anda 5 kişiye uygulanabilecek.

Aşıyla ilgili bilgilendirme yazısını okurken özellikle bazı bilgiler dikkatimi çektiği için sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Aşının 18 yaş üstü bireylere sol koldan uygulanması önerilirken; aynı anda grip,zatürre,menenjit ve diğer inaktif aşılar ve canlı rutin aşılar arasında (öncesinde ve sonrasında) süre bırakmaya gerek olmadan  uygulanabileceği bilgisi bulunmaktadır.

Diğer Covid-19 aşılarıyla ilgili sürelerinse Bakanlığın daha önce yayınlamış olduğu rehberlerle aynı olduğu belirtilmiş. Bu sürelerin güncel bilgilere göre değişebileceği de eklenmiş.

Aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanması önerilen aşının hatırlatma dozu olarak uygulanması halinde tek doz olarak uygulanmasının yeterli olduğu belirtilmiş. İkinci bir talimata kadar aktif COVID-19 hastasına ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmaması gerektiği bilgisi benim için en dikkat çekici uyarı…

 ‘Gebelikte uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Daha önceki pandemik inaktif aşılardan gelen tecrübelere dayanarak, COVID-19 hastalığının ağır geçirilme riski yüksek olan gebelere uygulanabilir. İlk trimesterde olmak aşı uygulanmasına engel değildir.

2-Emzirme döneminde uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Daha önceki pandemik inaktif aşılardan gelen tecrübelere dayanarak, COVID-19 hastalığının ağır geçirilme riski yüksek olan gebelere uygulanabilir ‘uyarısı da eklenmiş.

‘Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verilir’ uyarısı da bulunuyor.  İmmün suprese (bağışıklığı baskılanmış) kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceği zaman aralığını saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı uygulanması da öneriler arasında…

 Dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanması önerilen aşının; Trombositopeni ve kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyonun kanamaya neden olabileceği diğer uyarılar arasında…

Ülkemizde açık havada maske kullanım yasağının kaldırılmasından sonra özellikle bağışıklamanın çok daha fazla önem arz edeceği tartışılmaz. Yapılan son çalışmalar; 2 doz mRNA aşısı uygulananlarda Omikron varyantında %30-40 arasında yanıt oluştuğu gözlenirken,3.doz sonrası bu etkinin % 80 üzerine çıktığı da gösterilmiş yani hatırlatma dozu  Omikron varyantında ‘hayati’.

Aile sağlığı merkezlerinde 7.3.2022 tarihinden itibaren hem mRNA (BioNTech) aşısı hem  inaktif KoronoVAC aşısı hem de TurkoVAC  aşısı uygulanabilecek ancak mRNA aşısında ve TurkoVAC  aşısında tek flakonla çoklu aşı uygulanacağı için aynı anda birkaç kişinin daha aynı aşı için randevu alması gerekiyor.Bunları da hesaba katarak randevu almak ve alınan randevulara MUTLAKA başvurmak ve aşıyı uygulatmak çok büyük önem arz ediyor. Molnupiravir tedavisi ülkemizde riskli gruplarda kullanılmasına rağmen Covid-19 etkeninin hala tam bir tedavisi bulunmamakta dolayısıyla özellikle risk gruplarında koruyucu önlemler (maske,mesafe,hijyen ve hatırlatma dozu)önemini yitirmedi.Dolayısıyla yine yeniden AŞIYA DEVAM,HAYATA DEVAM…