Ali Özgün Çatalbaş

Yazarın Yazıları

Ayak sağlığı son yıllarda giderek önem kazanmakta ve buna bağlı olarak ayak sağlığı ile ilgili hizmetler gelişen teknoloji ile birlikte kişilerin hayatında önemli yer kaplamaktadır.

Ayak sağlığı son yıllarda giderek önem kazanmakta ve buna bağlı olarak ayak sağlığı ile ilgili hizmetler gelişen teknoloji ile birlikte kişilerin hayatında önemli yer kaplamaktadır.

Herzaman ki gibi sabahın erken saatlerinde uyanıp düşmüşlerdi yollara. Kaygılı adımlar ile tarih ve bilim kokan hastane kampüsünde ilerlerken binaları selamlayan genç Tıbbiyeliler. Belki hekimlik andını etmemişlerdi. Fakat amfilerde kurdukları hayaller ile sözleşmişlerdi. Kliniklere dağılırken selamlaşmışlardı tüm umut koridorlarıyla.

Savaşlar, kronik hastalıklar, doğal afetler ve özellikle trafik ve iş kazaları sonucunda uzuv kayıpları yaşanmakta ve her geçen gün oran ne yazık ki ciddi şekilde artmaktadır. Hızlı artış sonucunda her geçen gün kişilerin yapay da olsa yaşam kalitelerini artırmak amacıyla ‘protez’ ihtiyacı da artış göstermiştir.

Protezin ve ampütasyonun (cerrahi operasyonla bir uzvun kesilmesi) tarihçesi, insanın tıbbi açıdan düşüncelerinin oluşma aşamasında başlar. Tarihsel dönüm noktaları ise, tıp bilimi, kültür ve medeniyetin gelişimine paraleldir. Protezin tarihçesi, insanoğlunun bütünlüğe ruhsal ve fonksiyonel ihtiyacıyla başlar.