Ağrı ve algoloji

Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik bir nedene bağlı olan veya olmayan insanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan bir duyumdur.

Algoloji, 3 ay ya da daha uzun süren ağrıların tanı, tedavi ve takibinin yapıldığı tıp alanıdır. Algoloji biliminin amacı, kronik ağrı nedeni ile kişinin kaybettiği yaşam kalitesini geri kazandırmaktır.

Ağrıyı tedavi eden doktorlara "algolog" denir. Algolog olabilmek için tıp fakültesini bitirdikten sonra ‘anestezi­yoloji, nöroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon’ ana bilim dallarından birinde uzmanlık eğitimi almış hekimlerin, iki yıllık ‘algoloji’ yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamaları gerekmektedir.

Genellikle kanser ağrıları, nevraljiler,tuzak nöropatiler,fibromiyalji, miyofasyal ağrılar, kas-iskelet sistemi ağrıları,baş- boyun ağrıları, omuz-kol ağrıları, sırt ağrıları,romatizmal ağrılar, bel-bacak ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı ağrılar, ‘nedeni belirlenemeyen’ ağrılar algoloji bölümünce tedavi edilir.

Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji gibi birçok tıp branşı kendi hasta profillerini ilgilendiren akut ağrıları tedavi etmektedir. Algolojinin bu dallardan temel farkı sadece ağrılı hasta ile ilgilenmesi ,ağrıya bütüncül yaklaşması, sadece akut ağrının değil kronikleşen, uzun dönemli ağrı sürecinin tanı, takip ve tedavisinin yürütülmesi, ekip çalışması gerektiren ağrılı hasta için koordinasyonu sağlanarak hastanın tedavi sürecinde vakit kaybetmesinin engellenmesi, doğru zamanda, doğru alanda değerlendirme sağlayarak çözüm arayışıyla hastanın hekim hekim dolaşıp maddi kayba uğramasını önlemesidir.

Ağrı tipleri ve oluşum mekanizmaları kadar  tedavi sürecinde de çeşitliliği tedavi sürecinde de geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Algolog detaylı hasta öyküsü ve muayenesinin ardından direkt ağrıyı azaltmak hedefli ağrı kesici, lokal anestezik, steroid ilaç tedavisi, PRP, lazer, radyofrekans tedavi, enjeksiyon yöntemi(tek nokta, tetik nokta vb), görüntüleme ve/veya sinir ileti monitörizasyonu eşliğinde ağrının kaynaklandığı bölgeye ait sinirlerin blokajı tedavilerini uygulayabilir.

İndirekt olarak ağrının yol açtığı uykusuzluk, depresyon veya iştah sorunlarını düzenleyen yardımcı ilaç tedavileri planlayabilir.