Sessiz çoğunluk Türk Tabipleri Birliği’ni geri kazanmalı

Toplumun en fazla tahsil yapan kesimi olan ve daha genceciklerken tedavi olmak üzere kendilerine emanet edilen Mukaddes canlara Allah (C. C.)’ın izni ile hayat veren Hekimler’den  , ülkenin yol haritasına ve sağlık politikalarına katkı sunmalarını istememek , katkı beklememek , ülkenin gelişmesine istemeden de olsa engel olmaktır, ülkeyi böylesine güçlü bir ortak akıldan mahrum bırakmaktır.

Bunun yolu da , hekimlerin en güçlü meslek çatıları olan tabip odalarında , ardından da Türk Tabipleri birliğinde topyekün bir araya gelerek birleşmelerinden geçer.

Şu anki durum içler acısıdır. Hekimler deyim yerindeyse 40 bohçaya ayrılmışlar, birbirlerinden haberleri dahi yoktur.

Oysa çözüm de bellidir: 

Meslek odaları yaptıkları çalışmalar ile hem hekim kardeşlerinin daha itibarlı olarak hakettikleri şartlarda görev yapmaları İçin gayret göstermek zorundadırlar, hem de içinde yaşadıkları toplumun daha iyi şartlarda sağlık hizmeti alması İçin gayret göstermek zorundadırlar. 
Bu mesleğin uygulayıcısı olan  bizler , bu görevlere destek vermeyi Gözardı ederek, sadece mesleğimizi yapmaya odaklanarak bu sorumluluk ve vebalden kaçamayız. 

Tıbbiyeli Hikmet gibi Refik Saydam gibi bu güzel ülkenin dertlerinde de insiyatif ve görev almalı, sorumluluk almaktan kaçınmamalıyız. Eğer sorumluluktan kaçarsak, torunlarımız ve gelecekteki meslektaşlarımız bizi asla affetmeyeceklerdir.

Bunun İçin ister kamuda ister özelde çalışan tüm hekimler , bölgelerindeki tabip odalarına üye olup, Türk Tabipleri Birliğindeki seçimlerin kaderini olması gerektiği gibi, Türk Hekimleri tarafında kalarak değiştirmelidirler. 
Önce sessiz çoğunluğun , milli şuur ile yeniden Türk Tabipleri Birliğini geri kazanmaları İçin el birliğiyle gayret göstermeliyiz. Sonra kaybolan saygınlığın yeniden tesis edilmesi, ülkenin önemli konularına hekim aklıyla çözüm bulunması yönündeki adımlar hep birlikte atılacaktır.

Haydi hekim kardeşlerim !
Tüm hekimler tek meslek odaları olan Tabip Odalarına üye olsun. Aksi takdirde hekimlerimin geleceğini , hekimliği bilmeyenler dizayn edecekler ve bu hastalarımız İçin de bizim için de kötü ve geri dönüşümsüz bir uygulama olacaktır.

Geç kalmadan, bugünden odanıza sahip çıkın,
Yarın çok geç olacaktır.

 

Uzm. Dr. Ali Coşkun
Ordu Tabip Odası Başkanı