Boğulma: Bir halk sağlığı sorunu

Yaz ayları yılın en güzel zamanları.

Eğlence, uzun günler.

Türkiye; deniz kum ve güneş ülkesi

Ne var ki yaz aylarının sıkıntısı boğulmalar.

Boğulma, suya dalma veya

daldırma nedeniyle solunum bozukluğu olayı.

Her boğulma ölümcül olmayabilir.

Boğulma saniyeler içinde olabilir ve

genellikle sessiz-sedasız bir olaydır.

Suya erişimin olduğu her an

herkesin başına gelebilir.

BATMAN’DA BOĞULMA VAKALARI

Batman Çağdaş haberleri;

“SULAMA KANALI YİNE CAN ALDI”

Evet yaz geldi, boğulmalar arttı!

Baş yazar Kıymetli Arif Arslan köşesinde,

Yine Yazarlardan Sayın Erin

boğulma olaylarını ele almışlar.

Önerileri gayet yerinde.

Boğulmalar çok üzücü, aileyi yıkan bir sorun.

Evet boğulma ciddi bir halk sağlığı sorunu.

Okulların da tatil oldu.

Kim boğulma haberini okumak ister?

BOĞULMA: HALK SAĞLIĞI SORUNU

Boğulmaların çoğu; 1-4 yaş arası çocuklar.

Çocuklar için önde gelen ölüm nedeni.

1-14 yaş arası çocuklar için boğulma,

motorlu araç kazalarından sonra

kasıtsız yaralanma ölümlerinin

ikinci önde geleni.

Ölümcül olmayan boğulma da sıkıntılı.

Uzun süreli sağlık sorunları ile başa çıkabilmek,

Hastanelerde uzun süreli tedavi ve bakım.

Küçük yaştaki çocukların çoğu

havuzlarda boğulur.

Havuzlara denetimsiz erişim,

çocukların suya yakın olması ve

beklenmedik durumlar da bile

her zaman boğulma olabilir.

ERKEKLER DİKKAT

Boğularak ölenlerin çoğu erkek.

Suya daha fazla maruz kalma,

Risk alma davranışları,

alkol ve madde kullanımı gibi etkenler

daha yüksek boğulma oranına

neden olur erkeklerde

SARA HASTALIĞI OLANLAR

Sara hastalığı gibi nöbet geçiren kişiler,

genele göre daha yüksek ölümcül ve

ölümcül olmayan boğulma riski altında.

Otizm ve kalp rahatsızlıkları olan kişiler de

daha yüksek boğulma riski ile ilişkili.