Mustafa Kemal Paşa Anadolu’da!

Bir asır geçmiş çoktan

Bandırma Vapuru ile Samsun’a

Atatürk ilk adımı atalı.

O gün Atatürk Anadolu’da

Kurtuluş’un ve kuruluşun

meşalesini yakmıştır.

Bir grup vatansever ve

Türk halkına olan inancıyla.

O inanç ve şiar tektir:

“Ya İstiklal, ya ölüm!”

 

İşe kongrelerle başlar:

Milli egemenliğin ilk dönemleridir.

Halkla beraber.

İkinci durak Amasya’dır.

Coşkuyla karşılanır.

ilk

Mustafa Kemal Paşa 1919 yılında Samsun’a ayak basar.

Sonra Bafra’ya, sonrası 12-26 Haziran 1919’da Amasya’ya ilk ziyaret.

Daha sonra dört ziyaret daha.

İlk karşılayanların önderi

Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi.

şlişli

Şekil 1-Müftü Hacı Hafız Tevfik

 

 

İlk ziyaret sırasında Milli Mücadele’nin

manevi mimarlarından Hafız Tevfik Efendi

Mustafa Kemal’e gönderdiği cevap telgrafında:

“Amasya Halkı;

Müdafaa-i vatan,

muhafaza-i din ve devlet

yolunda mücadele edenleri

bağrına basmakla müfterih olacaktır” diyerek,

Mustafa Kemal Paşa’nın Amasya’da yanında yer almış ve

Amasyalıların bir amaç etrafında toplanmasını sağlamıştır.

 

 

MUSTAFA KEMAL PAŞA AMASYA’DA

 

Mustafa Kemal Paşa

Amasya’nın girişinde Gulüs/Culüs tepesinde,

kalabalık bir topluluk tarafından karşılanır.

Karşılama sırasında Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi

Mustafa Kemal’e “Paşam! Bütün Amasya emrinizdedir.

Gazanız mübarek olsun!” hitaben karşılamıştır.

Daha sonra akşam yemeği için

o dönemki Belediye Reisi Topcuzade Mustafa Bey

davette ev sahibidir.

Hükümet Konağı’ndaki yemek sonrasında

Mustafa Kemal Paşa “Aziz Amasyalılar!

Padişah ve hükümet,

İtilaf Devletleri’nin elinde esir bir vaziyettedir.

Memleket elden gitmek üzeredir.

Bu kötü vaziyete çare bulmak için

sizlerle işbirliği yapmaya geldim.

Hep beraber aziz vatanımız ve

istiklalimizi kurtarmak için

bütün gayretimizle çalışacağız.”

 

 

SARAYDÜZÜ KIŞLA BİNASI:

MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ

 

Mustafa Kemal Paşa’nın ikinci durağı: Amasya.

Yer: Saraydüzü Kışla Binası.

Bugün Milli Mücadele Müzesi’dir.

jhl

Milli Mücadele Müzesi iki katlı bir

bina.

Yeşilırmak kıyısında eski belediye

binası yakınında.

Hemen girişinde yapılandıran

Mustafa Kemal Paşa anıtı yazıtı,

Amasya Tamimi’nin önemli

maddelerinden biridir.

 

“Milletin istikbalini yine milletin

azim ve kararı kurtaracaktır”

işiş

AMASYA’NIN VATAN FEDAİLERİ

 

Mustafa Kemal Paşa

Amasya’da örgütlü bir hareket için

Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasını tavsiye eder.

Bu arada Sultan Beyazıt Camii vaizi

Abdürrahim Kamil Efendi

“Bu paşa bildiğimiz paşalardan değil,

bu paşa başka paşa” demiştir.

 

Akşam istirahat için şimdi yerinde olmayan

Saraydüzü Kışlası’na geçilir.

Burada akşam sohbetleri sonrası

Abdurrahim Kamil Efendi

ertesi günkü Cuma vaazını hazırlamak için müsaade ister.

Mustafa Kemal Paşa Mustafa Kamil Efendi’ye

“Bu işte muvaffak olmak da var

olamamak da var.

İnşallah olacağız.

Eğer olamazsak bizi asarlar,

kelle gider.

Ne dersin?” diye sorar.

Sorusuna karşılık olarak

Oğul,

sen ki genç yaşta başını vatan ve

millet uğruna feda etmişsin;

benim bu ihtiyar kelleyi de koy,

senin uğruna feda olsun” cevabını almıştır.

 

 

SULTAN BEYAZIT CAMİİ’NDE

ABDÜRRAHİM KAMİL EFENDİ’NİN VAAZI

 

“Yegane halas,

halkımızın doğrudan doğruya

hakimiyeti ele alması ve iradesini kullanmasıdır.”

 

 

AMASYA MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ

 

Amasyalılar 14 Haziran 1919 Cumartesi günü

Müftü Hacı Hafız Tevfik Efendi reisliğinde

“Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurdular.

 

 

AMASYA TAMİMİ

 

20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ve

Rauf Bey 19 Haziran 1919’da Amasya’ya davet edilir.

21 Haziran gecesi Amasya Tamimi mütala edilir.

ş

şli

22 Haziran 1919 tarihinde

Amasya Tamimi yayınlanır ve

ilgililere telgraflarla gönderilir.

Özetle tamimde:

1.Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

2.Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Bu kararlar Milli Mücadele’ye

bir başlangıç ve davettir.

 

Güftesi Harun Yörgüç’e ve

bestesi Burhan Özbakır’a ait Amasya Tamimi Marşı

 

“Ulusal Kurtuluş’un ilk yazılı belgesi

Yazıldı Amasya’da, bir haziran gecesi.

Yaşlısı kocasıyla, hacısı hocasıyla,

Görülmemiş coşkuyla, karşıladı cümlesi.

Paşam! Biz emrinizdeyiz,

bütünleşmiş kitleyiz.

Ve de hep izindeyiz,

Yaşanmadı böylesi.

 

Hoca Kamil Efendi hutbede:

Vatan! Dedi.

Bütün cami inledi, kurtuluştu ötesi.

Hemşehrim samimidir, vatanın hamidir

Amasya Tamimi’dir özgürlüğün belgesi.

 

On iki Haziran’da,

Zaman durdu o anda.

Şimşek çaktı vatanda,

İşte Milletin sesi

 

AMASYA TAMİMİ ANITI

 

Şehir meydanındaki Amasya Tamimi Anıtı.

Heykeltraş Prof Dr Tankut Öktem eseri.

Anıtta Mustafa Kemal Paşa’nın

halkla kaynaşması ve

o dönemde Milli Mücadele’nin

fedailerini de yansıtan özellikler…

Özellikle heykel kaidesinin ön yüzünde

iki din insanı temsil edilmektedir.

Bunlar; Vaiz Abdürrahim Kamil Efendi ve

Müftü Hacı Hafız Tevfik Efendi’dir.

hgj

Ve böylece Mustafa Kemal Paşa’nın

Milli Mücadele’nin başlangıcındaki yolu.

Samsun’da ilk adım,

Amasya’da, Erzurum’da

ve

Sivas’ta kongrelerle sürmüştür.

Ta kurtuluş ve

kuruluşa kadar.

Bugün üzerinde yaşadığımız vatan;

Türkiye,

Atatürk ve

bütün vatan fedailerinin eseri olarak

ilelebet var olacaktır.

Yaşa Mustafa Kemal Paşa!

 

 

KAYNAKLAR

1) Burhan ÖZBAKIR - Sadettin Tahir SÜNBÜL: AMASYA TÜRKÜLERİ . AMASYA Bel. Kültür Yayınları. Sayfa 11; 2007, İSTANBUL