Mutluluk hülyası

Kim mutlu olmak istemez ki?

İlk çağlardan beri herkes peşinde.

Aristoteles’e göre “en yüksek iyidir”.

Erdem peşinde koşmaktır.

Kant’a göre mutluluk salt haz veren şey değil.

Hem nesnel, hem özneldir.

Her arzulanan, haz veren şey mutluluk getirmez.

Genel bir kanı vardır: Gerçek mutluluk;

İnsanların isteklerinin tam elde edilmesidir.

Gözden kaçan konu: İnsanın gözü doymaz ki…

Bir arzuya kavuşur, bir başkasının peşinden koşar!

Sonsuz mutluluk bu dünyanın işi değil gibi.

Belki cennette!

Bu dünyanın kaynakları sınırlı,

İnsan ömrü kısacık olduğuna göre,

İnsanoğlunun bu dünyada mutluluğu zor!

Zor ama imkansız değil.

İnsan yaşamında mutluluğunu etkileyen şeyler;
Aşk, para-zenginlik, sağlık, iş, dostluk, arkadaşlıktır.

Bir şarkı adı olsa da;

“Parayla saadet olmaz!”

Zenginliğin mutluluğu satın alamayacağının ifadesi.

Mutluğu etkileyen öncelikler,

kişiden kişiye değişir.

Bütün bunlara sahip olan kişi mutlu mudur?

Ya iç huzur, vicdanının sesini dinleyebiliyor mu?

Geceleyin başını yastığa huzurla koyabiliyor mu?

Bunlar da işin öznel yanı olsa gerek.

Kısacası mutluluğu rüzgarın kanadında.

Bazıları da “bir lokma, bir hırka” demişler.

Çilekeş bir hayatı önemsemişler.

Kanuni de şöyle der:

-Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi!

Belki de mutluluk yaşamaktır,

nefes alabilmektir!

Öyleyse insanları gerçekten ne mutlu eder? 

 

 

DÜNYA MUTLULUK RAPORU 2022

 

Çağımızda mutluluk ilerlemenin bir ölçüsü.

Mutluluk refah demek.

Rapor göre:

Kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla,

doğumdan itibaren beklenen yaşam süresi

ile değerlendirilebilir.

İlaveten;

sosyal destekler,

kişisel hayat için seçim yapma özgürlüğü,

hayırseverlik/cömertlik,

hükümet/işletme yolsuzluğuna ilişkin algılar,

mutluluğu ölçüm kriterleri olarak ele alınmış.

 

MUTLU İNSANLAR ÜLKESİ: FİNLANDİYA

 

Avrupa Birliği ülkelerinde

mutluluk sosyal politikaların bir aracı.

Sosyal politikaların önemli ve

kapsayıcı bir hedefi mutluluk. 

Bu durum yıllık mutluluk sıralamasına yansır.

Mutluluk ölçümü vatandaşların

kendi yaşamlarına ilişkin

değerlendirmelerine dayanır.

Rapora göre en mutlu ilk on ülke:

 

  • Finlandiya
  • Danimarka
  • İsviçre
  • İzlanda
  • Hollanda
  • Norveç
  • İsveç
  • Lüksemburg
  • Yeni Zelanda
  • Avusturya

 

Dünya geneline bakarsak

Dünya tam bir “Mutsuzluklar dünyası”.

Afrika başta,

Latin Amerika Ülkeleri,

Ortadoğu ülkeleri.

Tam bir “Varlık içinde yoksulluk” hali.

Dünya neden bu halde?

 

HAYIRSEVERLİK YETMEZ!    

 

2020 ve 2021 pandeminin zor yılları.

Sevdiklerimizi yitirdiğimiz,

işlerimizin bozulduğu

ve bireysel özgürlüklerin

kısıtlandığı yıllar.

Üstelik insanlarda duygu,

davranış değişikleri.

Tam bir olumsuzluk ve

mutsuzluk yılları.

Hayatlarımızdan ve

geleceğimizden memnuniyetsizlik hali.

Ancak pandeminin iyi yönü ise;

milli ve milletlerarası hayırseverlik,

yardımlaşma hareketiydi.

Hayırseverlik:İhtiyaç durumunda

yardım etmeye hazır olma hali.

Türkiye’de cömertlik, hayırseverlik

Ramazan ayında zirvede örneğin.

Hayır kurumlarına para verenler,

Yoksullara yardım eden

gönüllerin sayısında artış,

dinsel bir ritüel olsa bile

tam bir insanlık göstergesi.

Evet geçici, kısmi ve

sınırlı da olsa bir sosyal refah ortamı.

Esas olan ise ortak refah.

Hedef sosyal refah olmalı.

Eşitsizlikle mücadele şart.

Ya fakirlik!

Ortadan kaldırılmalı.

Sosyal politika değişiklikleri ile.

Ayrıca sürdürülebilir olmalı.

Sevgi için,

dostluk ve barış için,

kısacası herkes için

cennet bir dünya mümkün.