Emekli tabiplerin özelde kadrosuz çalışma hakkı tırpanlandı

Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği'ni bir kez daha değiştirdi. Yeni düzenlemeye göre, 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler özel hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilecek.

Esasında  bu uygulama zaten bir başka şekilde de olsa Yönetmelikte mevcuttu. Daha önceki halinde “Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.” kuralı mevcuttu.

Yeni durumda “60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler” için çalışma hakkı bakımında bir değişiklik olmadı ancak emekli hekimler için durum değişti.

Nitekim Yönetmelik değişikliği ile "ihtiyari olarak emekli olanların" özel hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilmesinin önüne geçildi. Zira önceki düzenlemede sadece "kadrosuzluk nedeniyle emekli olanlara" bu hak (kadro dışı geçici çalışma hakkı) verilmişti. Ancak Danıştay bu düzenlemenin "diğer emekli tabiplerin kadro dışı geçici çalışma hakkını engellediği" gerekçesiyle ilgili kuralı iptal etmişti. Bir diğer anlatımla Danıştay, “bu hakkı bütün emekli hekimlere vermelisin”, demişti.

Bakanlığın getirdiği yeni düzenlemeyle bütün emekliler için (kadrosuzluk nedeniyle veya diğer) boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilme hakkı kaldırılarak "emekliler arasında eşitlik" sağlandı. Ancak halen "kadro dışı geçici" statüde çalışmakta olan "kadrosuzluk nedeniyle emekli tabipler" aynı şekilde çalışmaya devam edecekler. Bu gelişmeyle  emekli hekimlerin kadrosuz olarak özel hastanelerde çalışma umutları da suya düştü.

Keza yeni düzenlemeye göre, 60 yaşını doldurup veya engellilik oranı en az yüzde 60 olup da özel hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışan tabipler, isterlerse, aynı zamanda planlama kapsamındaki iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilecek. Bu kuruluşlardan bir tanesi çalıştığı il dışında planlama kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşu da olabilecek. Bu, örneğin, İstanbul'da iki hastanede, sözgelimi, Siirt'te de bir hastanede daha çalışma imkanı demek.

Bu değişiklik de diğerleri gibi zincir hastanelerin menfaatine uygun bir şekilde yapıldı. Diyelim ki İstanbul'da ve bir başka şehirde hastaneleriniz var. İstanbul'da kadrosuz çalışan 60 yaş üstü cerrah, gidip diğer şehirde de ameliyat yapabilecek. SGK kapsamında hasta görebilecek. Bu uygulama kadrosuz çalışanlar için fiilen vardı ancak uygulama hukuki  değildi. Şimdi legalize oldu.

Bakanlık uzun süredir zincir hastaneler lehine ve diğerleri aleyhine düzenlemeler yapıyor. Bu süreç zincir olmayan, esas olarak küçük sermayeli, daha çok da hekim ortaklı hastaneleri, özel sağlık sisteminin dışına çıkaracak. Bakanlık da bunu biliyor. Ancak büyük sermaye gruplarının siyasi sistem üzerindeki hakimiyeti bu sonucu doğuruyor.