Sağlık profesyonelleri arasında iletişim

Sağlık hizmetleri doğası gereği farklı meslek gruplarının bir arada çalışmasını gerektirir. Bu meslek grupları içerisinde de en büyük payı hekimler ve hemşireler oluşturmaktadır. Sağlık profesyonelleri arasında hekim ve hemşireler görevleri gereği, diğer sağlık çalışanlarına nazaran hasta ile daha uzun süreli ve yoğun ilişkiler içerisindedir. Bu nedenle sağlık kurumlarında çalışan hekim ve hemşirelerin koordinasyonu, bakım ve tedavinin doğru, zamanında, yerinde ve güvenli sunulmasında oldukça önemlidir.

Sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetlerinin hasta ve toplum sağlığı açısından kaliteli, güvenilir ve doğru uygulanması ancak sağlık profesyonellerinin etkili işbirliğiyle sağlanabilir. Bu işbirliğini sağlamanın yolu da çalışma hayatında meslek odaklı, profesyonellik içerisinde meslek gruplarının iletişimi ve uyumuyla mümkündür. Sağlık hizmetleri bir bütündür ve ekip işidir. Bu ekip hekim, hemşire gibi birçok sağlık personelini kapsamaktadır ve sağlık kuruluşu içerisinde birçok farklı ekiple koordineli olmalıdır. Hastaların iyilik hali gibi özel bir hedefi paylaşan ekip üyelerinin sorumlulukları ayrı olabilir ama amaçları aynıdır. Bu durum, sağlık hizmetlerinin disiplinler arası bir sistem olduğunu gösterir ve sağlık kurumları hizmet sunumunda ekip çalışmasına bağımlıdır.  Sağlık disiplinleri hastalar için gerekli, benzer olmayan bilgi ve becerilere sahiptir ve bu disiplinlerin işbirliğiyle amaçlarına ulaşılabilirler.  Hastaların tedavi ve bakımlarını tek bir disiplin etrafında toplamak veya tek bir disiplinle planlamak hem hasta hem sağlık personelleri için yıpratıcı sonuçlar doğurabilir.

Hekim ve hemşire arasındaki ilişki özellikle çalışma hayatında toplumun kalitesini de arttırmak için sistematik ve profesyonellikle yürütülmelidir. Hekim ve hemşirelerin ekip içerisinde yürüttükleri farklı sorumlulukların bilincinde ve birbirlerine güvenle sağlık hizmetlerini sunmaları gerekmektedir.  Çalışma hayatında hastayla en uzun süreli ilişkide olan hekim ve hemşirelerin iletişimindeki eksiklik hastaya sunulan bakım kalitesinde yetersizlik, tedavi süreçlerinin uzaması gibi hasta açısından birçok sorun ortaya çıkarabilmenin yanında sağlık personellerinde tükenmişliğe yol açabilmektedir. Hekim ve hemşirelerde oluşan tükenmişlik, profesyonellerin sorumluluklarını yerine getirmede aksaklıkların oluşmasına neden olmakta ve sosyal hayatlarına da zarar vermektedir. Hekim ve hemşire iletişiminin doğru, planlı olması ve ortak çözüm için birlikte hareket etmeleri toplum refahını doğrudan etkilemektedir.

 

HEMŞİRE ÖMER ERDEM

Etiketler
sağlık personelleri