Tıbbın alternatifi “akupunktur” olur mu?

.

Akupunktur, Geleneksel Tamamlayıcı Alternatif Tıp (GETAT) yanıltmacının bir koludur. Bu yanıltmaç da diğer GETAT çeşitleri gibi tıbbın zararına olduğu kadar, akla ve bilgiye dayanan toplumsal düzenekleri de sekteye uğratır. Bu sekte akupunkturun kendisinden vahimdir.

Tıp, doğrudan bir bilim dalı olmasa da besin kaynağı bilimdir. Bilimsel yöntem kişilerden ve ülkelerden bağımsızdır, kimsenin derisinin rengine bakmaz, evrenseldir. Ayşe Hanım teyzenin tıbbı, Ahmet Bey amcanın tıbbı ayrı değildir. Alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, geleneksel tıp gibi yeni tıplar icat etmek, bilimsel yöntemlerin sulandırılmasından başka bir şey değildir. Aslında gerçek bilimciler, birçok Sağlık Bakanlığı yetkilisi ve bürokratı bu gerçeklerin farkındadır. Yani “alternatif tıp” denen yanıltmacın toplumsal sağlık sorunu olduğu bilinmektedir. Ancak bazıları “mademki önleyemiyoruz bu bilim dışı yöntemleri doktor kontrolünde yaptırırsak can kayıplarını önleriz, zararı en aza indiririz” diye düşünüyor olabilirler dersek ileri gitmiş olur muyuz bilmiyorum. Eğer durum böyleyse bu düşünce toplum sağlığı açısından ileride daha büyük sorunlar oluşturacaktır. Eskiden alternatif denen yöntemlere bugünlerde geleneksel ve tamamlayıcı adını koyarak, doktorların elinde kalacak olan bu sulandırılmış sözde bilimi(!) kullanarak şarlatanlarla baş edebileceklerini ummak gaflettir.

Tıp, eczacılık, veterinerlik veya diş hekimliği üzerine herhangi bir eğitim veya lisans/lisansüstü eğitimi olmadığı halde bu sözde meslekleri icra eden sahtekârlar için kullanılan bir terimdir şarlatanlık! “Şarlatan” sözlük anlamında, bilir geçinen, kendi bilgi ve niteliklerini veya mallarını överek karşısındakini kandıran, dolandıran kimseler için kullanılan bir sıfattır.

Bildiğimiz kadarıyla Doğu Asya kaynaklı akupunktur içerdiği dogmalarla, tıptan ayrılır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp olarak adlandırılan bataklığın bir mıntıkasıdır. Geleneksel Çin sağaltım (tedavi) yöntemleri, analitik neden sonuç ilişkisi içinde ele alınmaz. Her şeyin birbiriyle bir enerji bağı taşıdığı, insan bedeninin de diğer her şey gibi bu enerjinin bir parçası olduğu, içinde bulunduğumuz iklimsel veya başka türlü enerjilerden doğrudan etkilendiği teoreminden yola çıkan bir görüştür. Buna göre beden dışı enerjilerle, bedenin kendi ürettiği enerjiler etkileşim yoluyla uyum sağlar. Bireylerin enerjileri farklı olduğundan, uyumlar da farklılık gösterecektir.  

Çin inanışına göre Yin ve Yang evrenin ve doğanın işleyiş düzeneklerini anlatan bir öğretidir. Evrenin dinamiğini karşıt kutuplarla açıklar. Beş dönüşüm kuramıdır temel ilkeleri. Bunların simgesel adları, ateş, toprak, metal, su ve odundur. Bu kutupların birbiriyle etkileşiminin evreni, her şeyi nasıl oluşturduğunu ortaya koyar. Atomun bilimsel tanımlamasından önce Batı Asya ile ve Güney Avrupa mitlerini (Ortadoğu ve Yunan) anımsadınız değil mi? Aynen öyle. Kimse yanlış anlamasın; mitoloji çok önemlidir. İnsan ve bilim bugünden baktığımızda mitlerle yol aldı. Ama ve ne yazık ki bazıları mitlere demir attı!

Akupunktur işlemiyle ağrı dindirici, sakinleştirici, uyku düzenini sağlayıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici, yerel (lokal) kan akımını düzenleyici gibi olumlu etkilerin elde edilmesi şımarıklığa ve şarlatanlığa davetiye çıkarıyor. Hızını alamayan uygulayıcılar, epilepsi, motor nöron hastalıkları, endokrini ilgilendiren hastalıklar, dopamin ve seratonin seviyesinin düzenlenmesi gibi son derece önemli ve ayrı ihtisas dallarının sahasına girmekte ikirciklenmiyorlar.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız sağaltım yöntemleri zaten tıp kapsamında. Bazı doğruları öne çıkararak akupunktura matahlık yüklemeye çalışmak, harcayacak bol parası olanlar, aklını kiraya verenler ve hiçbir şeyden haberi olmayan ama hep sağılan garibanları cezbedebilir.

“Bedenin organları bir bütünün parçalarıdır. Dolayısıyla psikolojik durum ve beden ayrı ayrı değerlendirilmez.” Bunu yadsıyan var mı? “Herhangi bir organ rahatsızlığı, bir ruhsal rahatsızlığı tetikleyebilir, bunun tersi de doğrudur.” gibisinden genel doğruları dile getirmek, akupunktur denen sağaltım sapması “başında bir sıfat taşıyan tıp” olmayacağı gibi tıbbın dallarından biri de sayılamayacağı gerçeğini değiştirmez.

Son olarak akupunktur işlemleri, yapılış şekli nedeniyle, enfeksiyon riski olan uygulamalardır. Acaba bunun çetelesini tutan bir birim var mıdır? Tabii ki kimsenin kahyası değiliz; var olan sistemde isteyen akupunkturu tercih eder isteyen modern tıbbı.

 

Etiketler
akapunktur gelenekseltıp