Asistan hekimlerin özelde nöbet tutma yasağı ve sonuçları

Hayat koşulları ağır.  Özellikle büyükşehirlerde asistan maaşı ile geçinmek kolay değil. Birçok asistan geçinmek için ilave mali kaynağa ihtiyaç duyuyor. İşte bu durum, yapmayanları tenzih ederek, bazı özel hastanelerin asistan hekimlerin emeğini sömürmesine fırsat sağlıyor. Özellikle kıdemli asistanlar esasında değmeyecek ücretlerle özel hastanelerde nöbet tutuyor. Tabi bu çalışmaların tamamı yasak ve kayıt dışı. Meydana gelen malpraktis olaylarında ise ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl Ankara’da son senesinde olan bir anestezi asistanının başına böyle bir olay geldi. Yoğun bakım nöbeti sırasında bir hasta hayatını kaybetti. Bütün kayıtlar o gün resmi fakat kağıt üstünde nöbetçi görünen uzmanının adına açılmıştı. Yine her belgede uzmanın kaşesi kullanılmış ve kaşenin üzerine imza yerine parafa benzetilen çizikler bulunuyordu. Sağlık Bakanlığı müfettişleri bu durumu tespit edince evraktan sahtecilikten dolayı savcılığa suç duyurusunda bulundular. Bu soruşturma henüz devam ediyor.

Bu nedenle asistan hekimlerin bu duruma çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 11. maddesi son derece açık. Bu hükme göre, uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz. Zaten pratikte uzmanlık öğrencilerinin muayenehane açabilmeleri mümkün değil. Muayenehane açmak sıkı kurallara tabi. Ancak asistanların özel hastanelerde bilhassa gece nöbeti tutmaları mümkün ve asıl sorun da bu.

Bu konuda bazı özel hastanelerin asistan hekimlere “şayet bir sorun olursa ücret karşılığı çalışmadığınızı söylerseniz problem çıkmaz” şeklinde öğütler verdiklerini duyuyoruz. Asistan arkadaş, bu tür sözlere itibar etme. Yönetmelik hükmü son derece açık. Ben hukukçu olarak hiçbir olayda hiçbir özel hastanenin nöbet tutturduğu asistanın arkasında durduğunu görmedim. Neticede kendisi için yaptırım bir para cezasından ibaret. Ancak asistan için durum farklı.

Gerçekten de Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 11. maddesine göre, “aylıklı veya aylıksız”; çalışma yasağına aykırı davranan asistan hekimin “ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir.” Yani asistanlıktan atılır. Son derece ağır ve acımasız bir yaptırım ama durum böyle. Bu nedenle bu kadar emeğinizi, kariyer planınızı değmeyecek üç beş kuruş için tehlikeye atmayın. Sizlere önerim budur.