Bakanlık sağlık turizmi kısıtlamalarını daralttı

Sağlık Bakanlığı, uluslararası sağlık turizmi ile ilgili kuralları yeniden belirledi. Bakanlık daha önce 17/03/2020 tarihinde sağlık turizmi amacıyla yabancı hastaların ülkeye girişini durdurmuştu. Daha sonra 15/05/2020 tarihinde yeni bir Genelge yayımlayan Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmi için hasta girişlerini belli branşlar ve ülkeler için serbest bırakmıştı. 27/05/2020 tarihinde yayımlanan yeni genelge ile sağlık turizminde kısıtlamalar daha daraltıldı. Aşağıda bu hususta bazı önemli başlıklara değineceğiz.

ÜLKE VE BRANŞ SINIRLAMASI KALKTI

Yeni düzenleme ile artık tüm ülkelerden uluslararası sağlık turizmi amacıyla gelecek hastalar kabul edilecek. Yine getirilen yeni düzenlemede hasta kabul edilecek branşlarda da önceki sınırlamalar kaldırıldı. Artık, tıpta uzmanlık tüm ana dal ve yan dal branşları ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli, kemik iliği nakli, kök hücre nakli, robotik cerrahi, bariatrik cerrahi ve girişimsel radyoloji alanlarında da hasta kabul edilebilecek.

GİRİŞ KAPILARI ARTTIRILDI

Önceki düzenlemeye göre bir hasta ile birlikte en fazla iki refakatçinin ülkeye girişine izin verilmişti. Bu hususta herhangi bir değişiklik yapılmadı. Hasta ve refakatçileri bundan sonra İstanbul Hava Limanı, İstanbul Atatürk Hava Limanı, İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanı, Ankara Esenboğa Hava Limanı ve Antalya Hava Limanından hava yolu ile ülkeye giriş yapabilecek. Hasta ve refakatçileri kara yoluyla da Türkiye’ye giriş yapmak istediklerinde ise Habur, Sarp veya Kapıkule Sınır Kapısını kullanmak zorunda. Hasta ve refakatçilerine hava alanları ve hudut kapılarında ücreti mukabili Covid-19 PCR testi yapılacak veya PCR testi için numune alınacak.

HASTANELERE BT VE MR ŞARTI

Genelgeye göre uluslararası sağlık turizmi kapsamında gelecek hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelerin, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olması ve aynı zamanda bünyesinde Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) cihazı bulundurması gerekiyor. Bakanlık MR ve BT’de hizmet alımı usulüne izin vermemiş oldu.

Bakanlık daha önce hastanenin ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde; göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji branşlarının bulunması şartı getirmişti. Dün itibari ile bu koşul da kaldırıldı. Ancak önceki düzenlemedeki, hastanedeki üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi olması şartı aynen korundu.

Bakanlığın öngördüğü düzenlemelerden bir diğeri de hastanenin müstakil bir katı veya koridorunda hasta veya refakatçisinin temas etmeyeceği şekilde müstakil bir servisinin yurt dışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılması koşuluydu. Bu hususta önceki düzenleme ile yenisi arasında bir fark gözetilmedi.

Etiketler
Sağlık Turizmi
sağlık bakanlığı
fahrettin koca