Danıştaydan eş durumu atamalarında önemli karar

Danıştay, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, aile birliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir kısıtlayıcı kuralı daha iptal etti. Yazımızda bu karara ilişkin bazı bilgileri aktaracağız.

Konunun anlaşılması bakımından Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. maddesinin birinci fıkrasına dair bazı açıklamalar yapmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz. Anılan 16. maddenin başlığı “İsteğe Bağlı Yer Değiştirme”dir. Madde başlığı içeriği hakkında fikir vermektedir. Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında, “İller arası atama dönemleri  Ocak ve Haziran ayıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi esas alınır, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılır.” kuralı sevk edilmiştir.

Görüldüğü üzere madde metni oldukça yalındır. Bu kurala göre, mecburi hizmetini yapanlar hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığı personeli (unvan ayrımı gözetmeksizin) hizmet puanına göre, yılda iki kez olmak kaydıyla ilan edilen boş kadroların bulunduğu yere atanabilmektedir. Birden fazla talep olursa hizmet puanı yüksek olana öncelik tanınmaktadır.

Ancak sorun bu kuralla ilişkili 20. maddenin uygulanmasıyla alakalıdır. Nitekim Yönetmeliğin 20. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre, “Yönetmeliğin 16. maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde, eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, PDC’nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmaz.”

Bu kural ile, eşi Yönetmeliğin 16/1 hükmüne istinaden atanan bir sağlık personeline; 1 yıl içinde başvurması halinde, astlık üstlük sıralaması ya da D veya C hizmet grubu şartı aranmaksızın eşinin bulunduğu ile atanma imkanı tanınmıştır. Burada sadece PDC uygunluğu koşulu bulunmaktadır.

Dikkat edilirse burada (1 yıl) şartı bulunmaktadır. Eğer eşin atanmasından sonra, 1 yıldan daha uzun bir süre geçmiş ise artık astlık üstlük sıralaması ve D veya C hizmet grubu şartı aranacaktır. Bu da aile birliğinin ilanihaye sağlanamaması sonucunu doğuracak bir durumdur.

Bu bakımdan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" başlıklı 20. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesinde geçen "eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde" ibaresi hukuka aykırıydı.

İşte Danıştay’ın son kararı da tam da bununla ilgiliydi. Yüksek Mahkeme bu ibareyi dün itibari ile iptal etti. Artık aile birliği atamalarında buradaki 1 yıl şartının uygulanma yeteneği kalmadı.