Selçuk Erez bir zamanlar malpraktis tacirliğine soyunmuştu

TTB her ağzını açtığında etikten, meslek onurundan, haktan, hukuktan söz eder. Ancak bunların hiçbirisinde samimi olmadığını herkes bilir. Bu yazımızda TTB’nin önemli militanlarından birisi olan Prof. Dr. İsmail Selçuk Erez’in nasıl malpraktis ticareti yapmaya soyunduğunu belgeleriyle anlatacağız.

Ülkemizde tıbbi uygulama hatalarına ilişkin hukuksal düzenlemelerin gündeme gelişinin tarihi çok da eski değil. İlk Malpraktis Kanunu Tasarısı 2001 yılında Osman Durmuş'un Sağlık Bakanlığı döneminde hazırlandı. Yasa tasarısında çok ağır cezai hükümler öngörülüyordu. Ancak bu Tasarı yasalaşmadı. 

Malpraktis Kanunu Tasarısı gündeme gelince bu durumun getireceği ticari olanaklardan yararlanmak isteyen aktörler de ortaya çıktı. Bazı uyanıklar malpraktis danışmanlık şirketleri kurmaya heveslendiler. Bu işten çok para kazanacaklarını umuyorlardı. Bu şark kurnazlarından en atak olanı ise bir dönem TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği ve İstanbul Tabip Odası Başkanlığı da yapan Prof. Dr. İsmail Selçuk Erez’di.

İsmal Selçuk Erez’in kurduğu şirketin adı oldukça uzun: MTC Malpraktis Tıbbi Hatalara Karşı Danışmanlık ve Organizasyon Limited Şirketi. MTC unvanı Malpractice Trading Company’nin kısaltılmışı. Şirketin ana sözleşmesi 4 Şubat 2003 tarihinde5732 sayılı  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandı. Şirketin ticari adresi olarak İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Taksim Semtinde bulunan Mete Caddesi Süren apartmanındaki 14/4 numaralı daireydi. Bu daire aynı zamanda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İsmail Selçuk Erez’in muayenehanesiydi.

Şirketin maksadı hakkında en doyurucu bilgi İsmail Selçuk Erez’in yazarı olduğu Cumhuriyet Gazetesinin  18 Şubat 2003 tarihli nüshasında yer alan haberde verilmişti. Haberde şirketle ilişkili şu bilgiler yer alıyordu:

Bakanlığınn hekim hatalarının cezalandınlmasını öngören Malpraktıs Yasası'nı çıkaramaması bu alanın özel sektör tarafindan doldurulmasına neden oldu. Tıbbi hata mağdurlanna özel bir şirket danışmanlık hizmetı verecek. Hekim hatalarına maruz kalmış, ancak hakkını aramayı bilmeyen vatandaşlar için MTC Malpraktıs Tıbbi Hatalara Karşı Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Lımıted Şirketi kuruldu. Sağlık hizmeti veren gerçek kişiler ile yerli yabancı gerçek kişilere, yurtiçi ve yurtdışında organizasyon ve danışmanlık hizmeti verecek olan şirket, yapıln tıbbi hatalarda, tıbbı ve hukuki konularda tavsiyede bulunacak. Hasta hakları konusunda da danışmanlık hizmeti verecek olan şirketin merkezı İstanbul'da olacak. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vererek yurt içinde ve dışında şubeler açabilecek. Malpraktis Yasa Tasarısı Osman Durmuş'un Sağlık Bakanlığı döneminde hazırlanmış ancak tasarı, 3 Kasım seçimleri nedeniyle görüşülemeden kadük olmuştu.”

İsmail Selçuk Erez’in ne yapmak istediği bu haberde oldukça açık bir şekilde ifade edilmiş. Bilindiği üzere Prof. Dr. Selçuk Erez 2013 yılında İstanbul Tabip Odasının başkanı oldu. 

Doğrusu kadın hastalıkları ve doğum malpraktis iddialarının en fazla gerçekleştiği tıp dalıydı. Bu bakımdan yatırımın sadece kurnazca olmadığı aynı zamanda isabetli bir tercih de olduğu ortada. Bu yönüyle şirketin büyük bir gelişim göstermesini beklemek de akla uygun.  Nitekim şirketin sözleşmesinde şubeleşme ve yurtdışında faaliyet hedefi de bulunmaktaydı ki bu da aslında yatırımın kapsamlı ve iddialı bir proje olduğunu ortaya koyuyordu. 

MTC Malpraktis şirketine kaç hastanın müracaat ettiğini ve bu konuda verilen danışmanlıkların nasıl neticelendiğini bilmiyoruz. Yine şirketin  mali yapısı konusunda da herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Şirketin ne kadarlık bir danışmanlık hizmeti sunduğu, ne kadar gelir elde ettiği, giderleri ve bilançosu konusunda da bir bilgimiz yok. Ancak en önemlisi şirketin faal olduğu dönemde hizmet sunduğu kişilerin şikayetçi veya şikayet edilen sıfatıyla daha sonra Erez’in görev yaptığı Yüksek Onur Kurulunun veya İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulunun önüne gelip gelmediğidir. Bunu açıklama yükümlülüğü Erez’in kendisinde ve TTB’dedir. Bu hususta herhangi bir şaibeye yer vermemek adına bu isimler (varsa) mutlaka açıklanmalıdır.

Şirketin açıldığının duyulması hekimler arasında tepkiye neden olunca MTC Malpraktis Limited Şirketi kendisini feshetti. Öğrendiğimiz kadarıyla şirketin fesih kararında Prof. Dr. Selçuk Erez’in ileride İstanbul Tabip Odası Başkanlığına adaylık düşüncesi de etkisi olmuş.  Şöyle ki şayet Erez, hem tabip odası başkanlığı görevini yapar hem de şirketi faal olsaydı bu sefer çeşitli spekülasyonlar oluşacaktı. Örneğin tabip odasına yapılan bir etik ihlal şikayetinde bulunan kişinin aynı zamanda Erez’in şirketinden danışmanlık alması veya hakkında şikayetçi olunan doktorun da aynı şekilde Erez’den danışmanlık alması gibi durumlar meydana gelebilir ve bu da bitmez tükenmez spekülasyonlara, hatta rüşvet iddialarına bile sebep olabilirdi. Bu da Erez için hoş bir durum olmazdı.

Nitekim fesih kararından sonraki süreçte Prof. Dr. Selçuk Erez İstanbul Tabip Odası Başkanı seçildi. Burada bir de Erez’in ortağı vardı. Kadın doğum uzmanı Rehat Faikoğlu bu ismi de daha sonra ele alacağız.

Türkiye’nin ilk malpraktis şirketinin kısa öyküsü işte böyle.