TTB, hekimleri sosyal medyadan engelleyebilir mi?

PKK yandaşı bir başkan seçtikten sonra artık Türk kamuoyu nezdinde iyice teşhir olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yönetimi sosyal medya hesabından bölücü tutumlarını eleştiren hekimleri engellemeye başladı. Şimdiye kadar çok sayıda hekimin hesabı engellendi. Bu uygulamanın son mağduru ise değerli arkadaşım Dr. Hikmet Çevik oldu.

TTB, anayasal manada kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TTB kanununa göre kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. Kamu tüzel kişileri, esasen kamu hizmeti yürütmek üzere kurulur. TTB de Anayasa ve kanunda gösterilen görevleri ifa ederken kamu hizmeti sunmaktadır. Sosyal medya hesapları da, hukuki manada, TTB'nin sunduğu kamu hizmeti faaliyetinin bir unsurudur. TTB'ye üye olan her hekim bu hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

Nasıl ki TTB ve tabip odaları, yöneticilerin özel mülkü değilse, bu kuruluşların sosyal medya hesapları da yöneticilerin şahsi sosyal medya hesabı değildir. Bu hesaplar, özel maksatlarla kullanılamayacağı gibi bu hesaplara hekimlerin erişimi de engellenemez. Zira pratik durum ne olursa olsun, bu hesaplar kamu hizmeti görme maksadıyla açılmıştır. En azından hukuk konuya böyle bakar. Bir hekim bu hesaplara dilediği zaman erişebilir, yayımlanan duyuruları okuyabilir, ifade edilen hususlarda görüşünü yazar, gerekirse eleştirir. Bu hakkın TTB yönetimince engellenmesi hukuken mümkün değildir.

Hal böyle iken TTB yönetimi Dr. Hikmet Çevik'in, Twitter hesabına erişimini engellemiştir. Bu hususta herhangi bir açıklama yapılmamıştır.  Dr. Hikmet Çevik TTB yönetiminin bölücü terör örgüt yanlısı açıklamalarını sıklıkla eleştiren bir hekimdir. TTB'nin Hikmet Çevik'i bu açıklamalarından rahatsız olduğu için engellendiği açıktır.

Biz TTB yönetiminin bu sinsi ve korkak davranışını kınıyoruz. Ayrıca bu konuda TTB yönetimine karşı dava açacağımızı buradan ilan ediyoruz. TTB'nin sosyal medya hesapları da TTB'ye, bir diğer ifadeyle hekimlere aittir. Bu hesaplar üzerinden ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Türkiye aleyhinde yapılacak yayınlara elbette izin vermeyeceğiz. Zaman daraldıkça, hesap saati yaklaştıkça TTB yöneticilerinin hırçınlaştıkları anlaşılmaktadır. Elbette onlar da meydanın boş olmadığını er ya da geç öğreneceklerdir.

Etiketler
ttb